Výrobní postup


 

Proces výroby každého kusu představuje spoustu hodin umělecké a odborné ruční práce.
Vše začíná už uměleckým návrhem daného tvaru, podle kterého se pak musí vyrobit sádrová forma. Ta se naplní tekutým jílem. Po několika hodinách, kdy forma nasává vodu a jíl se usazuje na stěnách, se přebytek hmoty vylije, forma otevře a vzniklý tvar se opatrně vyjme. Následuje odstranění všech nerovností a vyhlazení povrchu vlhkou houbou. Poté se nechá kus vyschnout a putuje do pece k prvnímu výpalu při teplotě asi 850 °C. Jíl vypálením ztvrdne a vzniká tak biskvit, polotovar pro výrobu kameniny.


 

 

 Nyní přichází na řadu zdobení specifickou razítkovou technikou. Nejdříve dekoratéři (v převážné většině se jedná o ženy) vyrobí razítka pro konkrétní dekory, a pak pomocí těchto razítek a štětců nanáší barvy v různých kombinacích a vytváří na daném předmětu příslušný dekor. Zdobení jednoho kusu může trvat i několik hodin a závisí na velikosti tvaru a složitosti dekoru. 

 

 

Ručně vyráběná razítka na zdobení keramiky
 

Ozdobený kus se pak namočí do glazury a následuje výpálení při teplotě 1270 °C. Tento závěrečný výpal je vlastně takovým “kouzlem”, kterým se zhodnotí veškerá předchozí práce, která byla do daného kusu vložena. Hlína se speče, sline (objem se zmenší o 10-15%), na povrchu vznikne vrstva průhledné, lesklé a tvrdé glazury. Barvy výpalem vyniknou.

 

 

Jakmile kus po vytažení z pece zchladne, kontroluje se jeho kvalita. Jelikož se jedná o ruční výrobu, má každý kus drobné odchylky, jež jej činí originálem, zároveň však musí splňovat požadavky daného standardu. Každý konečný produkt je označen třídou kvality. Tímto postupem vznikne originální umělecký předmět, který je však zároveň plně funkčním kusem nádobí.